THE SCHWEIZER GROUP

Dokonalost v každém detailu

Dokonalost
Firma Schweizer Group je jedním z předních dodavatelů komponentů z hliníku a magnézia. Jsme odborníci na tlakové lití a obrábění s vysokými nároky na přesnost a čistotu.

Partnerství
Jádrem naší filozofie je projektový management, který chápe zákazníka jako partnera. To znamená úzkou a efektivní spolupráci od plánování až po sériovou výrobu hotových montážních dílů.

Perspektiva
Jsme uznávaným dodavatelem největších výrobců automobilového průmyslu, subdodavatelů a renomovaných firem z jiných oborů. Můžete se o nás dovědět více – jsme skupina firem, která vyrábí montážní díly pro budoucnost mobility.

THE SCHWEIZER GROUP

Část německých dějin průmyslu

Naše kořeny sahají až do roku 1867, když založil Louis Schweizer v Backnangu svoji první továrnu. Začátkem obrábění kovů v Murrhardtu začala pro firmu Schweizer Group v roce 1869 nová éra. Dnes se zaměřujeme na vysoce moderní tlakové odlitky a obrábění té nejvyšší náročnosti. Zhruba 1.000 zaměstnanců pracuje pro naši skupinu firem v závodech v Německu, ale i jinde ve světě.

 • 2016
  Přebírá firma Schweizer Group firmu Quaprotek Manufacturing k.s. ve Cvrčovicích v České republice.
 • 2015
  Endurance Capital AG přebírá 75% podíl u Schweizer Group. Díky podílu 25 % si zachovává stále rodina Schweizer svoji účast ve firmě.
 • 2013
  Firma Schweizer Group dále expanduje. Převzetím závodu na výrobu tradičních přesných tlakových odlitků Roding s.r.o. v Rodingu / Bavorsko a jejich dceřiné společnosti v Suzhou / Čína se o 50% zvětšuje objem výroby odlitků firmy.
 • 2009
  Zřízení čistící místnosti pro ty nejvyšší nároky při obrábění v Plauenu.
 • 2007
  Založení společnosti Schweizer ESO Basınclı Döküm Kalıp San. LTD. ŞTI. v Tuzle/Istanbul, Turecko.
 • 2002
  Založení společnosti Plauen Automobile Technology s.r.o.
 • 1998
  Společnost Schweizer Group přebírá závod na tlakové odlitky, založený v roce 1966 Plattenhardt v Hattenhofenu u Göppingenu. Akvizice tohoto renomovaného konkurenta znamená značné posílení naší pozice na trhu jako subdodavatele pro automobilový průmysl.
 • 1996
  Již 5. generace přebírá zodpovědnost: Rudolf Louis Schweizer se stává reprezentantem vedení společnosti.
 • 1969
  Založení firmy Schweizer Metallwerk, později Schweizer & Weichand s.r.o. v Murrhardtu / Badensko-Württembersko. Dr. Folkart Schweizer a Fritz Schweizer III. vytvářejí již čtvrtou generaci vedení společnosti.
 • 1867
  Louis Schweizer zakládá továrnu na výrobu kůže v Backnangu / Badensko-Württembersko.

Inovace díky kooperaci

Pokrok společně s větší zodpovědností

Inovace
Požadavky na automobilové součástky se dnes mění podstatně rychleji, než tomu bylo v minulosti. Budoucí klíčové parametry našich výrobků budou povrchové napětí, čistota a hmotnost. Naší koncentrací na ně spoluvytváříme mobilní budoucnost. Proto dnes nejsou hlavními požadavky jen přesnost a kvalita, ale současně i inovace.

Kooperace
Procesům lití a obrábění předchází velice důkladná práce konstruktérů a vývojářů, kdy je výrobek a rovněž i jednotlivé výrobní procesy ve všech ohledech optimalizovány. Nejlepší výsledky vznikají díky úzké a včasné kooperaci. A proto propojujeme – vždy pokud je to možné – náš vývojový tým s vývojovým týmem našich zákazníků.

Zodpovědnost
Pokrok není samoúčelný. U našeho emisního a energeticky náročného odvětví se vyžaduje více než u ostatních využít všech možností realizace úspory finančních zdrojů. Abychom tomuto požadavku vyhověli, spojujeme v naší společnosti Schweizer Group náš management kvality a životního prostředí. Neboť naše zodpovědnost je založena na vývoji a šetrné výrobě efektivních výrobků.

Internacionalita
Naše mezinárodní pobočné závody nabízejí dodatečné kapacity a slouží k tomu, abychom zajistili budoucnost všech našich závodů. Trhy od nás vyžadují „mezinárodní“ myšlení a jednání. Rovněž i různorodost našich zaměstnanců, stejně jako i v celém Německu, se změnila. To je realita. Vymezující předsudky nejsou na místě. A protože jsme realisté, nenajdou i u nás žádnou odezvu.

MANAGEMENT KVALITY

Metalografické výzkumy, rentgenové a CT snímky a testy na těsnost a zatížení nám poskytují rozsáhlou kontrolu nad jakostí našich výrobků. Náš management kvality se ovšem neomezuje pouze na produktivitu, nýbrž zasahuje do veškerých procesů společnosti.

Kontrola až do konce
Začíná to již u předběžného plánování kvality výrobního a procesního vývoje a pokračuje to až k posledním krokům obrábění a logistiky: kódování DMC a popisování laserem se postarají o kontrolu a možnost zpětného sledování průběhu výroby jednotlivých dílů. Přitom používáme postupy APQP, FMEA, CP kontrolní plán, TQM a TPM.

MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost Schweizer Group se zavázala vyrábět ve všech závodech na základě humánních zásad, využívat energii efektivně a zacházet odpovědně s finančními zdroji. V tomto smyslu jsme držiteli certifikátu ISO-norma 1400.

Naše opatření v managementu životního prostředí

 • Efektivní využívání našich technologií dle ekologických a ekonomických hledisek
 • Vývoj a realizace výrobků šetřících energii
 • Snížení zatěžování životního prostředí
 • Důsledné využívání vratných obalů
 • Recyklace odpadních látek dle kategorií
 • Používání tavicích pecí se sníženými emisemi
 • Používání obnovitelné energie z vlastních zdrojů
 • Úprava odpadních vod

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Společnost Schweizer Group reprezentuje takové postupy s využíváním energie a surovin, které šetří finanční zdroje, a snaží se při vedení společnosti o optimální nakládání s energií. Tyto hlavní směry jsou zakotveny ve firemní filozofii a starají se o to, aby se pomocí našich zaměstnanců a používaných technických postupů ekologicky přispívalo k blahu člověka a přírody.

CERTIFIKÁTY