NOVÉ TAVICÍ ZAŘÍZENÍ pro záVOD V MurrhardtU

Abychom mohli pokrýt zvyšující se potřebu taveniny, která je vzhledem k budoucímu výrobnímu spektru v závodě Murrhardt nezbytná, instalovali jsme nové tavicí zařízení firmy Feuro.
Výhody tohoto nového zařízení spočívají vedle energetické efektivity v tom, že zařízení mohlo být instalováno v našem závodě Murrhardter i přes objektivní nedostatek vhodného místa.

Instalace a uvedení do provozu zařízení trvalo s dobou optimalizace skoro čtyři a půl měsíce a bylo zakončeno úspěšným testem tavícího výkonu.

Společnost Schweizer Group Murrhardt s.r.o. nalezla – přes enormní problémy s nedostatkem místa – optimální řešení na instalaci moderního tavícího zařízení, které je rovněž vybaveno zařízením na plnění speciálních úkolů v budoucnosti a které navíc disponuje dostatečnou kapacitou taveniny a udržování odpovídající teploty pro další buňky tlakového lití. A kromě toho došlo ještě jednou ke značnému zvýšení zásobníku kapacity předzásobení taveninou.