Ochrana dat

Google Analytics
tato webová stránka využívá systému Google Analytics, služby webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tak zvané „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které Vám umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o Vašem používání této webové stránky, které vzniknou díky Cookie, se přenášejí zpravidla na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IT na této webové stránce dojde předem ke zkrácení Vaší adresy IP ze strany Google avšak jen uvnitř členských států Evropské unie nebo v ostatních státech, které uzavřely dohodu o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu úplné adresy IP na server Google v USA a tam se zkrátí. Dle instrukcí provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat, aby se tak dalo vyhodnotiti Vaše využití webové stránky, aby bylo možno sestavit zprávy o aktivitách na webové stránce a aby bylo možno poskytovat další služby vůči provozovateli webové stránky, které jsou spojeny s využíváním webových stránek a internetu. Vaše adresa IP, poskytovaná v rámci Google Analytics Vašim vyhledavačem, nebude slučována s ostatními daty Google. Můžete ukládání Cookies zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru vyhledavače; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Navíc můžete zabránit evidenci dat, které vznikly díky Cookie a vztahují se na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší adresy IP) Google a zpracovávání těchto dat ze strany Google, tím že na následujícím linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) si stáhnete a nainstalujete použitelný plugin vyhledavače.

Bližší informace k podmínkám využití a ochraně dat naleznete na
http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce bylo rozšířeno Google Analytics o kód „anonymizeIp“, aby se tak zajistila anonymizovaná evidence adres IP (tak zvaný IP-Masking).