Jak se stává firma Schweizer Group Plauen S.R.O.GmbH zcela bez námahy známou v regionu

Společnost polar|1 s.r.o. ve Zwickau měla nápad uvést na trh variantu známé a již mnoho desetiletí oblíbené hry Monopoly,
typickou pro region Fojtsko. Ulice a jednotlivé karty s událostmi mohou být potom sponzorovány jednotlivými zúčastněnými firmami.

Schweizer Group Plauen je v této verzi hry Monopoly městským patronem v Plauenu. Všem známá zámecká alej se v této verzi proto jmenuje Schweizer Group Plauen s.r.o. Abychom však dostali aktivně naši firmu do průběhu hry, zasponzorovali jsme ještě jednu společnou kartu a jednu kartu s událostmi a opatřili je následujícími texty:

„Firma Plauen Automobile Technology s.r.o. se jmenuje od roku 2016 Schweizer Group Plauen s.r.o. a slaví den otevřených dveří. Postup dopředu až na políčko Plauen.“ a „Začneš pracovat u subdodavatele automobilového průmyslu firmy Schweizer Group Plauen s.r.o. a dostaneš zálohu na mzdu M 200“

Dne 31.8.2016 se dostala tato hra „Monopoly Fojtsko“ do obchodů a jde tam od té doby na dračku. V prostorách centrály Sparkasse Fojtsko se konala večer velká prezentační akce. Závod v Plauenu byl reprezentován vedoucím závodu Plauen, Jörgem Burmeisterem a referentkou personálního oddělení Heike Stöß.