Veletrh Murrhardt 4. června 2016 a 5. června 2016

Každých pět let se koná v Murrhardtu veletrh, na kterém se mohou prezentovat lokální regionální firmy.

Rovněž Schweizer Group Murrhardt s.r.o. se prezentovala v jednom veletržním stánku a přivítala tam mnoho návštěvníků. Zaměstnanci a studující připravující se na práci v této firmě byli návštěvníkům nápoámocni slovem i radou.

Náš závod se zde prezentoval jako atraktivní vzdělávací instituce pro následující povolání:

  • Elektrikář provozní techniky chlapci/děvčata
  • nástrojař obor výroba forem chlapci/děvčata
  • slévárenský mechanik tlakového a kokilového lití chlapci/děvčata