Výkony

Od vývoje a optimalizace až k mechanickému obrábění a montáži nabízí společnost Schweizer Group veškeré kroky až k hotovému montážnímu sériovému dílu z hliníku a magnézia. Naše technologie zaručuje nejvyyší a neustálou kvalitu.

Projektový management

Výrobní proces je pouze tak dobrý, jako je dobrá jeho organizace. Proto patří projektový management k hlavnímu těžišti naší práce. Tím, že eviduje veškeré procesní kroky, lze zcela vyčerpat volné kapacity a v každé fázi vzniku vyrobku zajišťovat zlepšování kvality.

Konstrukcce

Konstruovat znamená hledat řešení. Naše zkušenosti při systému Simultaneous Engineering nabízí zákazníkovi tu nejvyšší flexibilitu při optimalizaci výrobku a jeho výrobních krocích. Používání výpočtů FEM, simulace plnění, tuhnutí a zborcení odlitku se stará o optimální a efektivní procesní vývoj.

Vývoj

Včasná vývojová kooperace vyžaduje propojení naše vývojového týmu s vývojovým týmem našeho zákazníka. Tímto způsobem redukujeme změny zákazníka do vývojového procesu. Kdo s námi spolupracuje již při prvních krocích vzniku výrobku, překračuje tak obvyklou optimalizaci a umožňuje inovaci.

Tlakové odlitky

Na pěti z našich sedmi závodů se používá celkem zhruba 40 plněautomatizovaných strojů tlakového lití s využitím studené komory s uzaviracími silami až do hodnoty 2.200 t. Naše vlastní velkoryse koncipovaná nástrojárna a naše týmy údržby zajišťují stále vysokou kvalitu a zajištění procesu.

Obrábění

Obrábění dílů, které lze použít pro finální montáž, patří k našemu hlavnímu oboru činnosti. Děje se tak na šesti z našich sedmi závodů. Nejmodernější obráběcí CNC centra a automatizované výrobní linky zajišťují hospodárnost a stálou přesnost. Nejpřesnější rovinnost, exaktní souběžnosti, speciální vlastnosti povrchu a těsnost jsou podrobeny permanentní kontrole.

Čistota

Konkrétně v automobilové výrobě se podstatně zvýšily požadavky na technickou čistotu. Velikost částic u určitých komponentů musí být menší než 400 µm, organické zbytkové znečištění s povrchovým napětím nižším než 38 mN/m. Vedle čistících zón, které jsou zřizovány ve všech závodech, je v závodě v Plauenu v provozu speciální čistící prostor pro případ mimořádných požadavků ohledně čistoty. Zajišťuje čistotu až do hodnoty 200 µm.

Zajištění kvality

Zajištění kvality doprovází kompletní procesy od realizace projektu a výrobku, přes sériovou výrobu a k zajištění náhradních dílů. Metodicky podporuje oddělení plánování kvality oblasti rozvoje pomocí nástrojů, jako jsou APQP, PPAP a serverem podporované rizikové analýzy (FMEA) a z toho odvozenými výrobními řídícími plány. Často oddělení řízení kvality aplikuje uznávané metody řešení problémů, jako jsou 8D, 5Why, MindMap a Ishikawa. Technologicky jsou k dispozici kontrole kvality souřadnicová měřicí technika 3D, rentgen, počítačová tomografie, měřicí mikroskopy, povrchová měřicí technika na drsnost a povrchové napětí, na zkoušky tlakových diferencí, na zkoušky v tahu a tlakové zkoušky, na spektrální analýzy, na měření hustoty, na měření v trhu až k plně vybavené analytické laboratoří zbytkového znečištění.